Kontakt na nás

Kontrolní měrové středisko
PSP Machinery s.r.o.
Kojetínská ulice 3186/79
750 02 Přerov I - Město
Telefon ved.:
V. Zaoral 581 233 337, 725 933 573
Telefon:
M. Přidal 581 233 774, 606 650 201
Email: