Kontrolní měrové středisko je součástí PSP Machinery s.r.o.. Bylo založeno v roce 1961 a postupně vybavováno moderními měřícími přístroji a zařízeními vysoké technické úrovně, které umožňují komplexní zajišťování měrové služby pro průmyslové podniky.

Na všechna kalibrovaná měřidla je zajištěna návaznostna etalon vyššího řádu. Rovněž přístroje používané ke kalibraci jsou pravidelně kalibrovány.

Teplota prostředí při kalibraci je zajištěna na 20° ± 0,5° C, u základních měrek 20° ± 0,3° C.
Kontrolní měrové středisko